سی سالگی اراسموس، برنامه مبادله آزاد دانشجویان اروپایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سی سالگی اراسموس، برنامه مبادله آزاد دانشجویان اروپایی

اراسموس برنامه مبادله آزاد دانشجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی سی ساله شد. رئیس کمیسیون اروپا و رییس پارلمان اروپا به استراسبورگ رفته اند تا در صحن پارلمان سی سالگی این طرح موفق مبادله دانشجویان را که پلی برای مبادله فرهنگی کشورهای عضو نیز هست را گرامی دارند. نزدیک به نه میلیون نفر در سه دهد اخیر از این برنامه اروپایی در قاره سبز بهره مند شده اند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بسیاری از دانشجویان بریتانیایی از این برنامه مبادله بی بهره خواهند شد.