کنترل های مرزی منطقه شنگن افزایش می یابد

کنترل های مرزی منطقه شنگن افزایش می یابد
نگارش از Euronews

مقامات اتحادیه اروپا با هدف کاهش خطرهای تروریستی تصمیم گرفتن تدابیر امنیتی را افزایش دهند.

صف های ورود به منطقه شنگن از روز جمعه طولانی تر خواهد شد و شهروندان اروپایی هم به شکل سیستماتیک و منظم کنترل می شوند. مقامات اتحادیه اروپا با هدف کاهش خطرهای تروریستی تصمیم گرفتن تدابیر امنیتی در مرزهای را افزایش دهند.

ناتاشا برتورد، سخنگوی کمیسیون اروپا با اشاره به خطر جنگجویان خارجی گفت: «حملات اخیر موجب مطرح شدن موضوع جنگجویان خارجی شده، کسانی که پاسپورت اروپایی دارند و به شکل منظم بر اساس داده های اروپایی و ملی کنترل نمی شوند. حال این روند تغییر کرده و این افراد هم کنترل می شوند.»

شکست های چند ماه اخیر داعش در عراق و سوریه موجب افزایش روند بازگشت سربازان اروپایی این گروه به قاره سبز شده است. کم و بیش ۳ هزار شهروند اروپایی عضو داعش همچنان در عراق و سوریه در حال جنگیدن هستند.

مطالب مرتبط