اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ «کتاب سفید» ژان کلود یونکر برای اروپای پس از برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ «کتاب سفید» ژان کلود یونکر برای اروپای پس از برکسیت

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، ابتدا دو گزارش درباره ارائه برنامه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا برای اصلاح اتحادیه اروپا و اظهارات توهین آمیز یانوش کوروین میکه، نماینده لهستانی پارلمان اروپا درباره زنان، ارائه خواهد شد.

رای مثبت نمایندگان پارلمان اروپا به لغو مصونیت قضایی مارین لوپن، دیدگاه دیمیتریس آورامپولوس، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا درباره طرح تقسیم پناهجویان، هفته خوب حزب سوسیال دموکرات در کارزار انتخاباتی آلمان و مخالفت یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب حاکم «قانون و عدالت» لهستان با ادامه ریاست دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا، موضوعات دیگر این برنامه هستند.