اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ اجلاس سران اروپا تحت تاثیر بحران حلب

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ اجلاس سران اروپا تحت تاثیر بحران حلب
نگارش از Euronews

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، گزارشهایی درباره اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، تاکید رهبران اروپایی بر برقراری آتش بس در حلب، اظهارات مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا درباره

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، گزارشهایی درباره اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، تاکید رهبران اروپایی بر برقراری آتش بس در حلب، اظهارات مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا درباره برکسیت، آغاز به کار سامانه موقعیت یاب ماهواره ای اروپا، به نام گالیله و اهدای جایزه حقوق بشری ساخاروف به نادیه مراد و لمیاء حجی بشار، دو زن رنج دیده ایزدی عراقی، ارائه خواهد شد.

مطالب مرتبط