اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ ارائه جدول زمانبندی مذاکرات برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ ارائه جدول زمانبندی مذاکرات برکسیت

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، گزارشهایی درباره نخستین کنفرانس خبری میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد کمیسیون اروپا در گفتگوهای برکسیت، ارائه برنامه «همبستگی» اتحادیه اروپا و رونمایی از ساختمان جدید شورای اتحادیه اروپا، ارائه خواهد شد.