اخبار از بروکسل؛ ارائه برنامه «همبستگی» کمیسیون اروپا

اخبار از بروکسل؛ ارائه برنامه «همبستگی» کمیسیون اروپا
نگارش از Euronews

ارائه برنامه «همبستگی» کمیسیون اروپا، دیدار رهبر بخش ترک نشین قبرس با روسای نهادهای اروپایی و گزارش کمیسیون اروپا درباره اظهارات تنفر انگیز بر روی اینترنت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل…

ارائه برنامه «همبستگی» کمیسیون اروپا، دیدار رهبر بخش ترک نشین قبرس با روسای نهادهای اروپایی و گزارش کمیسیون اروپا درباره اظهارات تنفر انگیز بر روی اینترنت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

مطالب مرتبط