اعتراض طرفداران محیط زیست: سمهای نباتی سرطان زاست.

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض طرفداران محیط زیست: سمهای نباتی سرطان زاست.

روز چهارشنبه، گروهی از طرفداران محیط زیست در مقابل کمیسیون اروپا علیه استفاده از ماده ای که در سم نباتی بکار می رود، دست به تظاهرات زدند. کارشناسان بیست و هشت کشور اتحادیه اروپا در حال مذاکره پیرامون ماهیت بهداشتی این ماده هستند.

یکی از تظاهرکنندگان به گزارشگر یورونیوز گفت: “اروپا باید خاطرنشان کند که نمی توان با جان انسانها قمار کرد. ما انسانیم نه موش آزمایشگاهی و به اعتراضمان ادامه خواهیم داد. می دانیم ارزیابیهای عمده ای در مورد ماده “گلی فوست” در جریان است، اما همچنین می دانیم برخی کشورهای بزرگ به (صحت) این ماده مشکوکند. نمی خواهیم کمیسیون و اتحادیه اروپا این پیام را بدهند که “گلی فوست” بی ضرر است جائیکه علم در مورد آن تردید دارد.”

آژانس بین المللی پژوهش بروی سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که “گلی فوست” بالقوه سرطان زاست، اما ادارات دیگری در سازمان بههداشت جهانی می کویند این ماده برای انسان بی ضرر است.