مجله هفتگی اروپا؛ مهاجرت در صدر مسائل اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ مهاجرت در صدر مسائل اروپا

کمیسیون اروپا در اعطای امتیاز به ترکیه در مقابل کمک به جریان مهاجرت تعلل می کند، بحران مالی یونان و احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موضوع مذاکره میان وزرای دارایی منطقه یورو خواهد بود …و اعطای جایزه شارلمان به پاپ رهبر کاتولیکهای جهان….. در مجله هفتگی اروپا.