مجله هفتگی اروپا؛ "من بروکسل هستم"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ "من بروکسل هستم"

تنها ظرف یکساعت، بروکسل مغرور به پایتخت اتحادیه اروپا، در مقابل حملات تروریستی بزانو در آمد؛ حملاتی که احتمال آن ماهها کابوس مردم پایتخت بلژیک بود.

“من بروکسل هستم” عنوان این شماره مجله هفتگی اروپاست.