مجله هفتگی اروپا؛ اختلاف بر سر نحوه مدیریت بحران پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اختلاف بر سر نحوه مدیریت بحران پناهجویان

در ابتدای این مجله هفتگی دو گزارش درباره اخطار کمیسیون اروپا به یونان در زمینه کنترل مرزهایش و واکنش یونان به این اخطار ارائه خواهد شد.

گفتگو با فرانس تیمرمانس، معاون اول رئیس کمیسیون اروپا درباره پیامدهای ورود گسترده پناهجویان به یونان، قانون جدید دانمارک در زمینه ضبط اموال متقاضیان پناهندگی و واکنش لوئی میشل، نماینده بلژیکی پارلمان اروپا به این قانون، موضوعات دیگر این برنامه هستند.