مجله هفتگی اروپا؛ آخرین کنفرانس سران اتحادیه اروپا در سال جاری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ آخرین کنفرانس سران اتحادیه اروپا در سال جاری

در آخرین کنفرانس سران اتحادیه اروپا در سال جاری، اعضاء به بحران مهاجرت به اروپا، حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه و تقاضاهای بریتانیا برای مستثنی شدن از برخی مقررات اتحادیه اروپا پرداختند. در مجله هفتگی اروپا