شاخص پناهندگی در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شاخص پناهندگی در اروپا

موسسه آمار “یورواستات” وابسته به اتحادیه اروپا شاخص تقاضای پناهندگی به اتحادیه را منتشر کرده است.

در طول سه ماهه نخست سال جاری، چهارصد و سیزده هزار نفر برای اولین بار تقاضای پناهندگی کرده اند که نمایانگر یکصد پنجاه درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن است.

پناهندگان عمدتا از سوریه، یکصد سی و هشت هزار نفر، پنجاه شش هزار و هفتصد نفر از افغانستان و چهل و چهار هزار و چهارصد نفر از عراق به اروپا آمده اند.

نخستین تقاضاها به ترتیب به به آلمان، مجارستان، سوئد، ایتالیا و اتریش داده شده است.

درمرحله نخست و سه ماهه اول سال جاری، تعداد دویست هزار و یکصد و سی و پنج تقاضا از نظر مقامات اتحادیه اروپا گذشت که بیش از نیمی از آن از خوان اول عبور کرده است.

شهروندان سوریه بیش از سایرین در پذیرش تقاضایشان موفق بوده اند.

در این میان، اتحادیه اروپا، به مجارستان را بخاطر تخطی از معاهده پذیرش پناهنده اخطار کرده است. مجارستان پناهندگانی را که تقاضایشان پذیرفته نمی شود، خلاف قوانین اروپا، از مرز بیرون می کند. مجارستان دو ماه فرصت دارد تا به شکایت کمیسیون اروپا واکنش نشان دهد.