مجله هفتگی اروپا؛ گفتگو با معاون وزارت خارجه ایران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ گفتگو با معاون وزارت خارجه ایران

هفته تحت الشعاع بحران مهاجران به اروپا بود و نیز وقایعی که در مرزهای بلغارستان رخ داده است. کنفرانس سران اروپا بر سر همکاری با ترکیه توافق کرده و نیز رئیس اداره خارجه اتحادیه اروپا گفته است راه حل سیاسی برای سوریه بدون شرکت ایران ممکن نخواهد بود. با دکتر حسین امیرعبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران گفتگو کرده ایم. اینها همه در مجله هفتگی اروپا.