«مهاجرت به اروپا باید با مجوز قانونی باشد»

«مهاجرت به اروپا باید با مجوز قانونی باشد»
نگارش از Euronews

شورای اروپایی آوارگان و تبعید شدگان گزارش مبتنی بر پژوهش در هجده کشور مختلف منتشر کرده که بر اساس آن تنها راه مدیریت مهاجرت گسترده مردم به اروپا، ایجاد راههای قانونی برای پذیرش و اسکان آنهاست.

شورای اروپایی آوارگان و تبعید شدگان گزارش مبتنی بر پژوهش در هجده کشور مختلف منتشر کرده که بر اساس آن تنها راه مدیریت مهاجرت گسترده مردم به اروپا، ایجاد راههای قانونی برای پذیرش و اسکان آنهاست. در این میان، مردم اروپا تلاش خود را برای کمک به مهاجران به کار گرفته اند.

از سال گذشته تاکنون، بیش از ۳۶۵ هزار پناهجو وارد خاک ایتالیا و یونان شده اند. مایکل دیه درینگ، دبیر کل شورای اروپایی آوارگان و تبعید شدگان گفت: “این یک روند عمومی و واکنشی فوری است که مردم و سازمانهای غیر دولتی هنگامیکه می بینند دولتهایشان توانایی یا اراده لازم را ندارند، خود، وارد عمل می شوند. این را در جزایر یونان می بینید… و حتی در مجارستان که آنچه مردم می کنند خلاف موضع دولتشان است. البته در آلمان و اتریش هم شاهد این هستید.”

بسیاری از مهاجران، ماهها در اردوگاهها با شرایط نامطلوب به سر می برند زیرا بدون مجوز قانونی خود را به مرزهای اروپا رسانده ند.

آقای دیه درینگ افزود: “یکی از نیازهای اولیه ما ایجاد راههای قانونی برای ورود مهاجران است. زیرا فقدان مجوز قانونی، در حال حاضر، به معنی آن است که مردم جان خود را بر کف قاچاقچیان می گذارند، خطر می کنند و طرق غیر معمول سفر را بر می گزینند که شرایط را برای مدیریت اوضاع دشوار می کند.”

اتحادیه اروپا اکنون در مرحله ای قرار گرفته که از آن انتظار می رود از خود همبستگی و موضعی واحد نشان دهد.

مطالب مرتبط