لغو یارانه اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان لبنیات

لغو یارانه اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان لبنیات
نگارش از Euronews

از پایان ماه جاری، روز چهارشنبه سی و یکم ماه مارس، کمکهای اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان شیر پس از سی سال بپایان می رسد. ختم یارانه شیر بسیاری از تولیدکنندگان کوچکتر را در تنگنا خواهد گذاشت.

از پایان ماه جاری، روز چهارشنبه سی و یکم ماه مارس، کمکهای اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان شیر پس از سی سال بپایان می رسد. ختم یارانه شیر بسیاری از تولیدکنندگان کوچکتر را در تنگنا خواهد گذاشت.

اما، فیل هوگان، کمیسر اتحادیه اروپا در امور کشاورزی گفت: “لغو یارانه، همواره مسئله نوسان قیمتها را مطرح می کند، اما ما در صورت بروز بحران، همچنان ابزار لازم را در بازار در دست داریم. بانک سرمایه گذاری اروپا همراه با صندوق ویژه ای در تمام کشورهای اتحادیه، صنعت تولید لبنیات را بازسازی خواهند کرد.”

آقای هوگان ضمن هشدار در مورد اینکه در فقدان کمکهای اتحادیه اروپا، نسل جدید تولیدکنندگان لبنیات باید با چالشهای جدیدی روبرو شوند، گفت علیرغم اینها همه، این فرصتی خواهد بود برای رشد اقتصادی و ایجاد کار.

مطالب مرتبط