مجله هفتگی اروپا؛ بحران مالی یونان همچنان در صدر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ بحران مالی یونان همچنان در صدر

هفته، هفته کنفرانس سران اتحادیه اروپا در بروکسل بود. در دستور جلسه، اوضاع اوکراین، لیبی، اتحاد سوختی میان اعضاء و بالاخره بحران یونان قرار داشت که بیش از سایر نکات توجه ناظران را بخود جلب کرد. علیرغم گرفتاری مالی عاجل یونان، آلمان همچنان مصر است که این کشور ابتدا باید ثابت کند که در مورد اعمال اصلاحات جدی است تا اتحادیه اروپا وامهای جدیدی در اختیارش بگذارد. در مجله هفتگی اروپا.