پارلمان اروپا جایزه ساخاروف را به دکتر دنیس موک وگه اهدا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان اروپا جایزه ساخاروف را به دکتر دنیس موک وگه اهدا کرد

روز چهارشنبه، پارلمان اروپا جایزه حقوق بشر ساخاروف را به دکتر دنیس موک وگه اهدا کرد. دکتر موک وگه، در یک سخنرانی تکان دهنده، به شرح فجایعی که شبه نظامیان علیه زنان و حتی کودکان مرتکب می شوند، پرداخت.

او گفت: “بدنهای زنان صحنه جنگ، و تجاوز جنسی بعنوان حربه مخاصمه بکار گرفته شده است. نتیجه آن مضاعف و پیامدش بر کل جامعه است: واحد های خانواده از هم پاشیده شده، بافت جامعه از هم گسسته و مردم یا مجبور به ترک وطن، یا به بردگی کشیده شده اند.”

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا در واکنش گفت: “معافیت مجازات از تجاوزات جنسی در برخوردهای مسلحانه، باید خاتمه یابد. جایی که فرماندهان نظامی فرمان تجاوزات جنسی را صادر می کنند، این یک جنایت جنگی است و باید مطابق با سایر جنایات جنگی مجازات شود.”

دکتر موک وگه، در طول پانزده سال گذشته، قربانیان تجاوزات جنسی را در بیمارستانی که خود به این منظور بنا کرده، معالجه کرده است.