مجله هفتگی اروپا؛ اتحادیه اروپا موارد تحریم علیه روسیه را افزایش نداد

مجله هفتگی اروپا؛ اتحادیه اروپا موارد تحریم علیه روسیه را افزایش نداد
نگارش از Euronews

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا متهم شده اند که به وعده شان برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه عمل نکرده اند. کمیسیون اروپا مدعی شفافیت بیشتر شده است و در پارلمان اروپا بر سر دادن یا ندادن رای اعتماد به رئیس جدید کمیسیون اختلاف افتاده است. اینها همه، و بیشتر، در مجله هفتگی اروپا.

مطالب مرتبط