تجارت برده های جنسی در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجارت برده های جنسی در اروپا

به گفته یکی از قاچاقچیان انسان، قیمت یک برده جنسی در اروپا به اندازه بهای یک خودروی دست دوم و یا یک گوشی هوشمند است. در این برنامه «خط مقدم» با یک قاچاقچی سابق انسان در رومانی و کارشناسان اروپایی درباره تجارت انسان بویژه تجارت دختران بعنوان برده جنسی گفتگو کرده ایم.

قاچاقچی سابق انسان که در این برنامه با صورتی پوشیده جلوی دوربین یورونیوز آمده می گوید که قاچاق دختران کار بسیار ساده و پرمنفعتی است. طعمه های این قاچاقچیان، دختران خانواده های فقیر و کم سواد در کشورهای اروپای شرقی بخصوص رومانی است.این قاچاقچی به یورونیوز گفت که دختران را بین ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو می فروخته است.

گزارش ها گویای آنست که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی تجارت سکس بیش از ۳۰ هزار قربانی گرفته است. با این حال، مبارزه با این جرایم سازمان یافته ساده نیست، بویژه آنکه بگفته یکی از کارشناسان این برنامه، تجارت برده های جنسی با کار جنسی قانونی مخلوط شده و شناسایی کسانی که به اجبار به این کار کشیده شده اند، کار بسیار دشواری است.