پیامدهای زیست محیطی و بهداشتیِ دفن غیرقانونی زباله های خطرناک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیامدهای زیست محیطی و بهداشتیِ دفن غیرقانونی زباله های خطرناک

دفنِ غیرقانونی زباله ها هر سال سود بسیاری را عایدِ مجرمان می کند. در بخشهایی از اروپا، دفنِ زباله های خطرناک یکی از عاملِ افزایشِ سرطان و آسیبهای هنگام تولد شمرده شده است.

در این باره که چه اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ سلامت افراد و محیط صورت گرفته است، برنامه خط مقدم این هفته با گزارشی از جنوب ایتالیا و به همراه سه مهمان( لِف گورتس از یوروجاست (Eurojust) آژانس پیگردِ قانونی اتحادیه اروپا، شِرلین چین از انجمن حفاظت محیط زیست و مونیکا فراسولینی، رئیس حزب سبز اروپا) به این موضوع می پردازد.