نگاهی به موقعیت منتقدان در انتخابات پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاهی به موقعیت منتقدان در انتخابات پارلمان اروپا

اگر نظر سنجی های قبل از انتخابات پارلمان اروپا درست باشد، مجموعه احزاب منتقد اتحادیه اروپا از چپ و راست، نیروی بزرگی در پارلمان خواهند شد. تاثیر این وضع بر سیاست های اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟

آیا منتقدان اتحادیه اروپا در انتخاب رئیس کمیسیون اروپا نقش اساسی خواهند داشت؟ و آیا سیاست های سخت گیرانه ای در مورد مهاجرت و بازار مشترک اروپایی در پیش خواهند گرفت؟

برخی احزاب منتقد، طرفدار اتحادیه اروپا هستند، اما با حفظ استقلال دولت های ملی وهمکاری بر اساس تجارت آزاد. آنها مخالف یکپارچگی سیاسی اتحادیه اند. برخی که تند ترند حذف یورو به عنوان پول واحد و کنار نهادن توافق شنگن را مطرح می کنند. آن ها می گویند کنترل مرزهای داخلی اتحادیه اروپا دیگر وجود ندارد و مرزهای خارجی نیز به اندازه کافی کنترل نمی شود. آیا این پیشنهادها می تواند راه حل های مناسبی برای مسائل مهمی چون اقتصاد و مهاجرت باشد؟

پاسخ به این پرسش ها، در گفتگو با کارشناسان ونمایندگان گرایش های مختلف در اتحادیه اروپا، در برنامه بیست و پنج ثانیه.