مجله هفتگی؛ نخست وزیر لوکزامبرگ مجبور به کناره گیری شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی؛ نخست وزیر لوکزامبرگ مجبور به کناره گیری شد

در هفته ای که گذشـت، نخست وزیر لوکزامبورگ پس از هجده سال رهبری دولت این دوک نشین کوچک ناگزیر از کناره گیری از سمتش شد. پارلمان این کشور، آقای یونکر را بخاطر فقدان مسئولیت در ارتباط با فساد دستگاههای امنیتی مورد مذمت قرار داد.

واکنشها در قبال کناره گیری آقای یونکر و رسوایی و جنجالی که در اطراف آن برانگیخته شد، متفاوت بود.

جمهوری لتونی که در میان اتحادیه اروپا بیشترین رشد اقتصادی را دارد، خود را برای پیوستن به منطقه یورو و تغییر واحد پولیش به یورو آماده می کند. قطعات پراکنده طرح ایجاد یک اتحادیه بانکهای اروپا رفته رفته بهم نزدیک می شود. هدف، حفظ بانکها از بحرانهای آینده است. این موضوع در مجله هفتگی اروپا مورد بحث قرار گرفته است.

در اوایل هفته، مذاکرات پر جنجال آزاد سازی تجارت میان اتحادیه اروپا و آمریکا آغاز شد، اما رسوایی جاسوسی های آمریکا علیه اروپا جو حاکم بر مذاکرات را پیچیده کرد. در مجله هفتگی اروپا به این موضوع نیز می پردازیم.

تحولات هفته آینده در اروپا

- روز جمعه، یازده وزیر خارجه اروپا، در مورد آینده اتحادیه به مذاکره خواهند نشست، – روز یکشنبه، پادشاه بلژیک به نفع پسرش از سلطنت کناره گیری می کند،
… و در همان روز، تور دو فرانس در پاریس به دور پایانی خود می رسد.

.