بحران منطقه یورو، ثبات سوییس را نیز به خطر می اندازد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران منطقه یورو، ثبات سوییس را نیز به خطر می اندازد

محبوبیت برای سوییس دشوار است، مخصوصا وقتی سرمایه گذاران، این کشور کوچک و پول رایجش را پناهگاهی برای گریز از بحران روزافزون منطقه یورو می بینند.

این محبوبیت باعث صعود فرانک سوییس تاحدی شده که بانک ملی سوییس برای اولین بار در طول سی سال، مداخله کرده است.

آیا این تکیه گاه می تواند در مقابل طوفان یورو که در مرزهایش در حال وزیدن است ایستادگی کند؟