بررسی بحران سلامت مواد غذایی اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی بحران سلامت مواد غذایی اروپا

مواد غذایی در اروپا پس از شیوع گوشتهای آلوده به دیوکسین و یا رواج باکتری ای کولای تبدیل به یکی از نگرانی های اولیه ساکنان این قاره شده است. هزاران نفر به ای کولای مبتلا شده اند و دهها نفر جان خود را از دست داده اند. پزوهشگران مدتهاست بدنبال ریشه اصلی این باکتری هستند؛ باکتری که از یک طرف سلامت جانی مصرف کنندگان و از سویی سلامت کاری تولید کنندگان و کشاورزان را تهدید می کند.

هر چقدر که بیماریهای ناشی از مواد غذایی شیوع بیشتری پیدا می کند

اروپایی ها نگرانی بیشتری خواهند داشت. حال این سوال مطرح می شود که چگونه باید به جنگ این بحران رفت. چگونه باید به مبارزه باکتری رفت که آفتی شده برای بازار کشاورزی جهان، آیا شرکتهای جند ملیتی تولید کننده این بازار قدرت حل بحران را خواهند ادشت؟