گردهم آیی سازندگان فیلمهای کارتونی در مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گردهم آیی سازندگان فیلمهای کارتونی در مجارستان

سازنگان فیلمهای کارتونی از ده کشور اروپایی و کانادا در مجارستان گردهم آمدیند تا امکانات شراکت در هزینه های سرسام آور تولید و ، البته، سود حاصل از آنرا بررسی کنند. در کنار آن، سازمان بین المللی مستقر در بروکسل که به اتحادیه اروپا وابسته است، سهم عمده ای در تسهیل کار دارد.

در برنامه گزارشگر تا پنجشنبه.