«سکوت»؛ آخرین ساخته مارتین اسکورسیزی

«سکوت»؛ آخرین ساخته مارتین اسکورسیزی
نگارش از Euronews

فیلم «سکوت» تازه ترین ساخته مارتین اسکورسیزی، براساس رمانی نوشته شوساکو اِندو نویسنده ژاپنی ساخته شده است. فیلم، داستان دو کشیش جوان ژزوئیت را باز می گوید که راهی ژاپن می شوند تا استادِ خود را پیدا کنند، استادی که شایع شده است زیر شکنجه ایمان خود را از دست داده است.

اسکورسیزی که خود یکسالی را در نوجوانی در مدرسه دین آموزی کاتولیک سپری کرده، با فیلم آخرین وسوسه مسیح خشم برخی بنیادگرایان مسیحی را برانگیخته بود.

اما پاپ فرانسیس که خود اهل فرقه ژزوئیت است و در جوانی آرزو داشته برای مأموریت مذهبی راهیِ ژاپن شود، از فیلم و کارگردانِ آن به گرمی استقبال کرد.

مارتین اسکورسیزی در دیدارش با پاپ، تصاویری از «مسیحیانِ پنهان» ژاپن را به وی هدیه کرد و افزود که در تحقیق اولیه برای ساخت فیلم از آنها استفاده شده است.

اسکورسیزی ۷۴ ساله که مدتها پیش شیفته این داستان شده بود، بیست سالی انتظار کشید تا بتواند آن را چنان که می خواست به تصویر درآوَرَد. فیلم «سکوت» اواخر ماه دسامبر راهی پرده سینماهای جهان می شود.