اپرای روس با صدای جادویی برین ترول

اپرای روس با صدای جادویی برین ترول
نگارش از Euronews

سالن اپرای سلطنتی لندن میزبان برین ترول، یکی از بهترین خوانندگان باریتون باس از ولز بود. وی ۲۴ سال است که اپرا اجرا می کند. برین ترول: “اولین نقشم در

سالن اپرای سلطنتی لندن میزبان برین ترول، یکی از بهترین خوانندگان باریتون باس از ولز بود. وی ۲۴ سال است که اپرا اجرا می کند.

برین ترول: “اولین نقشم در اینجا را بیاد دارم، ماتئو در اپرای دون جیووانی ساخته یوهانس شاف و توماس آلن. موسقیدانهای بزرگی که بخت کار با آنها و یادگیری هنر از آنها را داشته ام. همیشه هم تشنه یادگیری بیشتر بوده و هستم. برای همین است که سعی می کنم بیشترین زمان را برای آماده سازی و تمرین پیش از اجرا صرف کنم.”

آنتونیو پاپانو رهبر ارکستر هم می گوید: “برین یک هنرمند جادویی است، او قادر به خلق آثاری است که انتظار آنرا نداریم. همچنین توانایی بالایی در نوآوری دارد. او هیچ گاه یک جمله را با یک حالت ادا نمی کند. او همواره متفاوت اجرا می کند. صدای او شما را تسخیر می کند.”

برین ترول: “اولین بار که با پاپانو دیدار کردم در شیکاگو بودم هفده سال پیش. او نزدیک به ۱۵ سال است که در سالن اپرای لندن مشغول بکار شده و فکر می کنم اولین نقشهایی را که اجرا کرده ام اغلب تحت نظر او بوده است. قطعا او یک رهبر ارکستر توانا برای خوانندگان اپرا است. او با خوانندگان نفس می کشد. او موسیقی را نفس می کشد. او توانایی شگرفی در تشویق شما دارد، حتی می توان با او شوخی کرد و از شراب برای او گفت تا گودونوف را فراموش کند و برایتان از شرابهای ایتالیایی بگوید. برای من این سالن اپرا قطعا متشخص ترین کانون موسیقی جهانی است. همه می خواهند در این سالن بخوانند، بنوازند و رهبری ارکستر کنند. فکر می کنم این سالن کاملا شایسته نام و آوازه اش می باشد.”

مطالب مرتبط