بانوان والیبالیست کهنسال بر پرده سینماها

بانوان والیبالیست کهنسال بر پرده سینماها
نگارش از Euronews

فیلمی که این هفته در برنامه سینمای دیگر معرفی می شود، “خوشبین ها“، مستند نروژی است که یقینا بینندگان را هم می خنداند و هم مشتاقتشان می کند که والیبال

فیلمی که این هفته در برنامه سینمای دیگر معرفی می شود، “خوشبین ها“، مستند نروژی است که یقینا بینندگان را هم می خنداند و هم مشتاقتشان می کند که والیبال بازی کنند.

در این فیلم خانم “گونهیلد وستهاگن” کارگردان نروژی، گروهی از زن های مسن را به تصویر کشیده که هر هفته با یکدیگر والیبال بازی می کنند. جوانترین آنها شصت و شش ساله است و پیرترین شان هم نود و هشت سال دارد.

یک روز این گروه تصمیم می گیرد یک مسابقه والیبال واقعی برگزار کند. اما تنها رقیبی که به آن ها شباهت دارد، یک گروه از مردان مسن والیبالیست سوئد است، که اعضای آن هم از این بانوان کم سن و سال تر هستند.

خانم های والیبالیست متوجه می شوند که کمبودهای فنی زیادی دارند و از آن پس، تمریناتی جدی را آغاز می کنند.

این فیلم به دور از کلیشه های رایج در مورد آنچه که ما “دوره سوم زندگانی” می نامیم، مستندی از انسان هایی است که برخی از آن ها حتی با وجود بیماری، مشتاقانه و پر نشاط زندگی را ادامه می دهند.

مخاطب باید در نظر داشته باشد که دیدن گروهی از زنان مسن و فعال به عنوان “بازیگر نقش اصلی” روی پرده بزرگ سینما، یک امکان همیشگی نیست.

مطالب مرتبط