دوربین ولادیمیر لتو، هیجانی ترین لحظه دو دلداده را به تصویر می کشد

دوربین ولادیمیر لتو، هیجانی ترین لحظه دو دلداده را به تصویر می کشد
نگارش از Euronews

لحظه ای که مردی از زنی درخواست ازدواج می کند، لحظه ای استثنایی است. برخی از مردم این کار را در منظر عام انجام می دهند و در نیویورک، ولادیمیر لتو که یک عکاس مهاجر ۳۰ ساله روس است، این لحظه ارزشمند را در ازای ۲۵۰ دلار با لنز قوی دوربین خود ثبت می کند. او این کار را به طور مخفیانه و مانند یک جاسوس، اما بر اساس قرار قبلی تلفنی با مرد خواستگار انجام می دهد. در چنین شرایطی عکاس نباید دیده شود، بلکه مانند یک پاپاراتزی و از کمینگاه، لحظه بله گفتن عروس را به تصویر می کشد.

ولاد لتو: “وقتی من این عکس ها را می گیرم، همان احساس زوج در حال خواستگاری را دارم. همان قدر دست پاچه هستم که مرد هنگام تلاش برای به دست آوردن دل محبوبش! لحظه های او را حس می کنم، لحظه هایی که او در انتظار است تا محبوبش بگوید آری یا نه!”

ولاد لتو، ده سال است که با دوربین خود شکارگر لحظه ها و رویدادها است، اما عکاسی بر اساس درخواست قبلی را از سه سال قبل آغاز کرده است. او می گوید در این مدت از افرادی عکس گرفته که با قرار قبلی از سراسر جهان به نیویورک آمده اند.

به نظر ولاد لتو، ماه دسامبر محبوب ترین ماه برای نامزدی است و ۱۹ درصد نامزدی ها در این ماه اتفاق می افتد. یک تحقیق نشان می دهد که از نوامبر تا فوریه فصل نامزد کردن در آمریکا است و ۴۷ درصد نامزدی ها در این فاصله رخ میدهد.