دولت اسلواکی قانون ممنوعیت خواندن سرود ملی کشورهای دیگر را وتو می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت اسلواکی قانون ممنوعیت خواندن سرود ملی کشورهای دیگر را وتو می کند

آندرژ کیسکا، رئیس جمهوری اسلواکی اعلام کرد قانون تصویبی پارلمان این کشور درباره ممنوعیت خواندن سرود ملی کشورهای دیگر در خاک اسلواکی را وتو خواهد کرد و اجازه اجرایی شدن آنرا نمی دهد. آقای کیسکا بزودی جایش را به سوزانا چاپوتوا رئیس جمهوری منتخب مردم در این کشور خواهد داد.

طی این قانون که با حمایت و ابتکار عمل حزب ملی گرایی «اس ان اس» در پارلمان به تصویب رسید خواندن سرود ملی کشورهای دیگر تنها در حالتی مجاز است که مقامات رسمی و عالی رتبه این کشورها حضور داشته باشند در غیراین صورت افراد متخلف جریمه ۷۰۰۰ یورویی دریافت می کنند.

هدف اصلی از طرح این قانون تنبیه کردن اقلیت مجارتبار در این کشور است. مجار تبارهایی که تحت عنوان حزب «اسلواک مجار» عامل اصلی پیروزی رئیس جمهوری فعلی اسلواکی بوده اند.

به گفته نماینده ملی گرای اسلواک، دوشان تیتل، در پارلمان اسلواکی، هواداران برخی از باشگاه های اسلواک برای حمایت از تیم فوتبالشان به جای سرود ملی اسلواکی، سرود ملی مجارستان را می خوانند.

بلا بوگار، سخنگوی رئیس جمهوری اسلواکی هفته گذشته گفته بود «که ارائه و طرح چنین قانونی در پارلمان اسلواکی بسیار عقب مانده است و ارتباطی با قرن ۲۱ ندارد.»

امپراتوری اتریش و مجارستان قرن ها در این منطقه از اروپا قدرت اصلی بود و در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، زبان و فرهنگ مجاری نفوذ زیادی دارد. مهم ترین این کشورها رومانی و اسلواکی هستند.

به کانال تلگرام یورونیوز بپیوندید