آتش سوزی گسترده در فلوریدا

آتش سوزی گسترده در فلوریدا

ویدیوی آتش سوزی گسترده در فلوریدا و سرکشیدن شعله های آتش در بزرگراه اصلی شمال به جنوب. این آتش سوزی که از شامگاه دوشنبه شروع شده بود تا ساعات اولیه بامداد سه شنبه این هفته ادامه داشت و برای چندین ساعت موجب بسته شدن این شاهراه ارتباطی شد.

ویدیوی آتش سوزی گسترده در فلوریدا و سرکشیدن شعله های آتش در بزرگراه اصلی شمال به جنوب. این آتش سوزی که از شامگاه دوشنبه شروع شده بود تا ساعات اولیه بامداد سه شنبه این هفته ادامه داشت و برای چندین ساعت موجب بسته شدن این شاهراه ارتباطی شد.

تازه‌ترین ویدیو