تظاهرات و اعتصاب سراسری در آرژانتین علیه سیاستهای اقتصادی دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات و اعتصاب سراسری در آرژانتین علیه سیاستهای اقتصادی دولت

تظاهرات علیه سیاست های ریاضتی دولت در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین به درگیری میان نیروی پلیس و معترضان کشیده شد.

پلیس برای متفرق کردن مردمی که بزرگ راه های اصلی شهر را بسته بودند، از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کرد.

تظاهرکنندگان مخالف اقدامات اقتصادی مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین در زمینه تعدیل نیروی دولتی و افزایش نرخ ها هستند.

الخاندرو بودارت، رئیس یکی از احزاب چپ آژانتین می گوید: «ماکری مجمع جهانی اقتصاد را امروز افتتاح خواهد کرد و اقتصاددانان از سراسر جهان اینجا خواهند بود. آنها همه نئو لیبرال هستند. مدیران کسب و کارها نیز اینجا خواهند بود تا درباره ادامه غارت ثروت مردم ما گفتگو کنند. درباره اینکه چگونه به حذف بخشی از جامعه ادامه دهند تا همان قدیمی ها همچنان ثروتمندتر شوند.»

رئیس جمهوری آرژانتین در حالی مجمع جهانی اقتصاد را افتتاح کرد که پایتخت در اعتصابی فراگیر بسر می برد.

این نخستین اعتصاب سراسری علیه دولت آقای ماکری است که در پی فراخوان کنفدراسیون عمومی کار، بزرگترین اتحادیه کارگری آرژانتین با درخواست اصلاحات اقتصادی برگزار شده است.