اپلیکیشن اوبر در دانمارک متوقف می شود

اپلیکیشن اوبر در دانمارک متوقف می شود
نگارش از Euronews

دلیل این تصمیم قانون جدید تاکسیرانی در این کشور است که براساس آن تمام خودروهای تاکسی باید به حسگرهای ویژه صندلی و تاکسی متر (مسافت سنج) مجهز شوند.

رانندگان اوبر به زودی دیگر قادر نخواهند بود در دانمارک کار کنند. شرکت آمریکایی اوبر اعلام کرد که هجدهم آوریل اپلیکیشن اوبر در دانمارک متوقف خواهد شد. دلیل این تصمیم قانون جدید تاکسیرانی در این کشور است که براساس آن تمام خودروهای تاکسی باید به حسگرهای ویژه صندلی و تاکسی متر (مسافت سنج) مجهز شوند.

خبری که باعث تاسف برخی مشتریان شده است، هرچند هستند کسانی که بر این باورند که اوبر نان رانندگان تاکسی را آجر کرده است و ممنوعیت آن تصمیم درستی است.

اتحادیه های تاکسیرانی در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله در دانمارک نیز همراه به حضور اوبر در بازار اعتراض کرده و بر این نکته تاکید داشته اند که شرکتهای اینترنتی حمل و نقل مسافر مثل اوبر در رقابتی نابرابر با تاکسی های معمولی قرار دارند و تاثیر مخربی بر درآمد راننده ها داشته اند.

اوبر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که به رایزنی با دولت دانمارک ادامه خواهد داد بلکه اصلاحاتی در قانون جدید تاکسیرانی صورت گیرد و امکان کار برای رانندگان تاکسی اوبر در دانمارک بار دیگر فراهم شود.

مطالب مرتبط