گوترش از اردوگاه آوارگان سوری در اردن بازدید کرد

گوترش از اردوگاه آوارگان سوری در اردن بازدید کرد
نگارش از Euronews

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از یک اردوگاه آوارگان سوری در اردن دیدن کرد و از تاسیسات این سازمان و نهادهای زیرمجموعه آن بازدید بعمل آورد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از یک اردوگاه آوارگان سوری در اردن دیدن کرد و از تاسیسات این سازمان و نهادهای زیرمجموعه آن بازدید بعمل آورد.

حدود ۸۰ هزار شهروند سوریه که از جنگ داخلی این کشور گریخته اند در اردوگاه زعتری که آقای گوترش از آن بازدید کرد سکنی گزیده اند.

وی در بازدید از این اردوگاه بر لزوم حضور بیشتر زنان در نهادها و مشاغل دولتی تاکید کرد.

آنتونیو گوترش در جمع گروهی از دختران سوری همچنین اظهار امیدواری کرد تا با برقراری صلح آنان بتوانند در بهبود امور کشورشان مثمر ثمر واقع شوند.

آقای گوترش پیش از دیدار از اردوگاه زعتری در مصاحبه ای بحران سوریه را فاجعه ای برای این کشور و مایه بی ثباتی منطقه و جهان خواند.

جنگ داخلی سوریه حدود نیمی از جمعیت این کشور از خانه و کاشانه خود آواره کرده است.

مطالب مرتبط