2017-03-08

آگهی
نخست وزیر مالزی: ما به دنبال قطع رابطه با کره شمالی نیستیم
در حال نمایش بعدی
دولت مجارستان پناهجویان را در زمان بررسی پناهندگی آنها بازداشت می کند
در حال نمایش بعدی
فرانسوآ فیون: مخالفان بهتر از به موضوعات دیگری بپردازند
در حال نمایش بعدی