مدیرعامل پژو سیتروئن اطمینان داد تملک اوپل حذف نیروی کار آنرا درپی نخواهد داشت

مدیرعامل پژو سیتروئن اطمینان داد تملک اوپل حذف نیروی کار آنرا درپی نخواهد داشت
نگارش از Soroush Alavi

مذاکرات و رایزنی های گروه خودروسازی پژو سیتروئن با جنرال موتورز برای تملک شرکت وابسته به آن یعنی اوپل ادامه دارد.

مذاکرات و رایزنی های گروه خودروسازی پژو سیتروئن با جنرال موتورز برای تملک شرکت وابسته به آن یعنی اوپل ادامه دارد.

در این راستا کارلوس تاوارش، مدیرعامل پژو سیتروئن طی سفر خود به لندن به سندیکاها اطمینان داد نهایی شدن این پروژه خطری را متوجه نیروی کار در بریتانیا آن که به رقم ۵ هزار نفر می رسد نخواهد کرد. آقای تاوارش با گِرگ کلارک، معاون وزیر در امور شرکتها در بریتانیا نیز دیدار و گفتگو کرد.

در آلمان و فرانسه نیز نگرانی هایی نسبت به پروژه تملک شرکت اوپل بوجود آمده است. بیش از نیمی از نیروی کار ۳۸ هزار نفری اوپل در آلمان از اجرای برنامه تعدیل نیروی کار پس از نهایی شدن پروژه ادغام و تملک بیم دارد. مدیرعامل پژو سیتروئن تصریح کرده حداقل تا سال ۲۰۱۸ هیچ طرح حذف نیروی کاری در اوپل اجرا نخواهد شد.

مطالب مرتبط