محکومیت رهبر پیشین هنگ کنگ به زندان

محکومیت رهبر پیشین هنگ کنگ به زندان
نگارش از Euronews

دونالد سانگ یام کوئن رهبر پیشین هنگ کنگ به ۲۰ ماه حبس محکوم شد.

دونالد سانگ یام کوئن رهبر پیشین هنگ کنگ به ۲۰ ماه حبس محکوم شد. اتهام او سوء استفاده از قدرت و فساد مالی است. دادگاه او را به اتهام اجاره یک آپارتمان لوکس برای دوران بازنشستگی اش از یک تاجر در ازای صدور یک مجوز دولتی محکوم کرده است.

همسر وی که از دادگاه درخواست تجدید نظرکرده است می گوید: «من و دونالد در پنج سال گذشته فشارهای زیادی را تحمل کرده ایم. به همین دلیل حکم امروز دادگاه کاملا پریشانمان کرده است. اما با شجاعت و اقتدار در مقابل آن می ایستیم.»

این اولین بار است که یک مدیراجرایی و یا همان رهبر هنگ کنگ چنین حکمی دریافت می کند. به همین دلیل پذیرش این حکم برای این مرد ۷۲ ساله که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ رهبر هنگ کنگ بوده است، بسیار تلخ و دشوار است.

مطالب مرتبط