هواداران مارین لوپن در انتظار پیروزی و «فرکسیت»

هواداران مارین لوپن در انتظار پیروزی و «فرکسیت»
نگارش از Euronews

مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» همزمان با آغاز کمپین انتخاباتی خود بیش از هر چیز بر لزوم حفظ اصول فرانسوی و بازگرداندن حقوق کشور تاکید کرد.

مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» همزمان با آغاز کمپین انتخاباتی خود بیش از هر چیز بر لزوم حفظ اصول فرانسوی و بازگرداندن حقوق کشور تاکید کرد.

او وعده داد که درصورت به قدرت رسیدن مستقیما به بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، خواهد رفت و حقوق از دست رفته فرانسه را طلب خواهد کرد.

فلوریون فیلیپو، معاون رهبر حزب جبهه ملی در پاسخ به خبرنگار یورونیوز درباره اینکه خانم لوپن در بروکسل چه خواهد گفت، اینگونه توضیح داد: «او با توجه به حمایت مردمی که دارد، می گوید که خواهان بازگرداندن حقوق بزرگی که اتحادیه اروپا از ما دزدیده است. حقوق واحد پولی، مالی، مرزی و قانونگذاری و همه آن مواردی که قوانین فرانسوی بر قوانین اروپایی مقدم بوده است.»

وی افزود: «در صورتی که بروکسل با برگرداندن این حقوق موافقت کند ما تغییراتی کلی انجام خواهیم داد و در پی آن در همه پرسی که برگزار خواهد شد ما نیز می گوییم که در اتحادیه می مانیم زیرا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی از حقوق بالاتری برخورداریم، زیرا با اروپایی مواجه خواهیم بود که ملتها در حفظ حقوق خود آزاد هستند. اما در صورتی که بروکسل با ما موافقت نکند ما نیز در همه پرسی “نه” خواهیم گفت و اتحادیه اروپا را ترک می کنیم.»

مارین لوپن پیش تر گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات، زمینه خروج فرانسه از اتحادیه اروپا را فراهم خواهد کرد و همه پرسی ای همچون آنچه در بریتانیا برگزار شد، در فرانسه ترتیب خواهد داد.

یکی از هواداران خانم لوپن می گوید: «فرانسه هم باید همان کاری را بکند که بریتانیا انجام داد. حداقل در بحث واحد پولی یورو ما ضرر بسیاری کرده ایم زیرا در مقایسه با فرانک بسیار ضعیف تر بود. همچنین توافق شنگن نیز بسیار به ضرر ما بوده است.»

دیگری نیز معتقد است: «بریتانیا رو به جلو پیش می رود و به نظر می رسد از نظر اقتصادی نیز با بهبود مواجه باشد. انگلیسی ها خیلی خوب متوجه شدند که باید چکار کنند.»

آن دوینو، خبرنگار یورونیوز می گوید: «پس از برکسیت، هواداران مارین لوپن نیز بیش از همیشه بر احتمال وقوع فرکسیت در فرانسه باور دارند. آنها معتقدند که پیروزی هیچگاه تا این اندازه برایشان ممکن نبوده است. اروپا هیچگاه تا این اندازه در انتظار نتیجه نامشخص انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نبوده است.»

مطالب مرتبط