تصاویری از بارش برف در چند شهر ایران

تصاویری از بارش برف در چند شهر ایران
نگارش از Banafsheh Soleimani

بارش برف پنجشنبه برخی از شهرهای ایران مانند تهران، کرج، رشت و دیگر نقاط ایران را سفید پوش کرد.

این ویدئو کوتاه از چند شهر برفی را تماشا کنید.

مطالب مرتبط