2017-01-16

دونالد ترامپ در گفتگو با تایمز و بیلد به ناتو، برکسیت و مهاجران پرداخت
Now playing Next