شاهکارهای ربوده شده نقاشی، از اوکراین به ایتالیا بازگردانده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شاهکارهای ربوده شده نقاشی، از اوکراین به ایتالیا بازگردانده شد

هفده شاهکار نقاشی که سال گذشته توسط سارقان مسلح از موزه شهر ورونا در شمال ایتالیا ربوده شده بود از اوکراین به ایتالیا بازگردانده شد.
این نقاشی ها در ماه مه گذشته توسط نگهبانان مرزی اوکراین کشف شد.

داریو فرانچسینی، وزیر فرهنگ ایتالیا که برای بازگرداندن این شاهکارها به کی یف سفر کرده بود با پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. آقای پوروشنکو در مراسم بازگرداندن این تابلوها گفت سرقت شاهکارهای نقاشی شبیه سرقت بخشی از قلب یک شهر است.

ارزش این ۱۷ شاهکار نقاشی که روز چهارشنبه به موزه هنرهای شهر ورونا بازگردانده شد بیش از ۱۷ میلیون یورو تخمین زده می شود.

داریو فرانچسینی، وزیر فرهنگ ایتالیا با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد برای سرقت یا آسیب به میراث فرهنگی مجازات سنگین وضع کند گفت: «جرائم مختلفی در ارتباط با تخریب و صدمه زدن به میراث فرهنگی در قانون جدید لحاظ خواهد شد و همچنین سرقت اموال فرهنگی جرم ویژه در نظر گرفته می شود که با مجازات سنگینی همراه خواهد بود.»

در میان آثار نجات داده شده از دست سارقان، تابلوهایی از پیترپل روبنس، تینتورتو و مانتنیا به چشم می خورد.