روسیه مخالف نظارت سازمان ملل بر روند تخلیه غیرنظامیان از حلب است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روسیه مخالف نظارت سازمان ملل بر روند تخلیه غیرنظامیان از حلب است

روسیه قطعنامه شورای امنیت مبنی بر نظارت سازمان ملل بر روند تخلیه غیرنظامیان از شرق حلب و حفاظت از آنها را وتو می کند.

ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را فاجعه بار خوانده و گفته که پیشنهاد دیگری دارد بدون آنکه توضیحات بیشتری در این باره ارائه دهد.

شورای امنیت قرار بود روز یکشنبه درباره نظارت سازمان ملل بر روند تخلیه جنگ زدگان از شرق حلب و حفاظت از غیرنظامیان تصمیم بگیرد.

قطعنامه پیشنهادی فرانسه حفاظت از غیرنظامیانی که می خواهند در خانه هایشان بمانند را هم مورد نظر داشت.

از سوی دیگر هزاران نفر در قلب لندن با شرکت در راهپیمایی همبستگی خود را با مردم گرفتار در حلب نشان دادند.