تصاویری زیبا از شفق قطبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصاویری زیبا از شفق قطبی

گردشگران در شمال کشور فنلاند شفقهای قطبی را نظاره می کنند. تنها بعد از ساعت یازده شب ترکیب های رنگی در آسمان تصاویری زیبا خلق می کنند که آنرا پدیده شفق قطبی می نامند. به اعتقاد ساکنان محلی این منطقه شفق قطبی در اثر باد و ترکیب نورهای خورشید رخ می دهد.