غیبت فرانسوا اولاند و حضور احتمالی مانوئل والس در کارزار انتخاباتی فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
غیبت فرانسوا اولاند و حضور احتمالی مانوئل والس در کارزار انتخاباتی فرانسه

روزنامه های روز جمعه در فرانسه با تیترهای: «پایان»، «بدون من» و «طبیعی» بر تصمیم رییس جمهوری مبنی بر کناره گیری از رقابتهای انتخاباتی حکم تایید گذاشتند.

اعلام انصراف رییس جمهوری فرانسه، پایان دهنده تردیدها و آغازگر بحث جدید درباره جانشین احتمالی وی در کارزار انتخاباتی است.

تصمیم فرانسوا اولاند راه را برای ورود مانوئل والس، نخست وزیر به صحنه انتخاباتی باز می کند. وی که در دفاع از دستاوردهای دولت سوسیالیست با آقای اولاند هم نظر است از کارنامه و عملکرد دولت دفاع کرد و گفت همواره در مناصبی که از سال ۲۰۱۲ تاکنون داشته، این کار را کرده است.

اکثریت فرانسوی ها با تصمیم فرانسوا اولاند موافقند و آن را درست می دانند.

اگرچه رییس جمهوری و نخست وزیر فرانسه درمجموع عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می کنند اما سیر نزولی درجه محبوبیت فرانسوا اولاند در ماههای گذشته نشان می دهد که مردم با آنها هم نظر نیستند.