جلسه استماع شهود رئیس جمهوری سابق اوکراین به دوشنبه موکول شد

جلسه استماع شهود رئیس جمهوری سابق اوکراین به دوشنبه موکول شد
نگارش از Euronews

دادگاه شهر کی یف جلسه استماع شهود ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری سابق اوکراین را به روز دوشنبه (۲۸ نوامبر) موکول کرد.

دادگاه شهر کی یف جلسه استماع شهود ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری سابق اوکراین را به روز دوشنبه (۲۸ نوامبر) موکول کرد.

ویکتور یانوکوویچ که در زمان قیام میدان در سال ۲۰۱۴ میلادی به روسیه گریخت از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاه حضور یافت.

رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین درخواست ارایه توضیحاتی را در جلسه داد اما دادستان به دلیل عدم حضود شهود به یانوکوویچ اجازه صحبت کردن نداد.

اعتراض گروه های راست افراطی در مقابل زندانی که ۵ پلیس متهم به کشتار معترضان به دستور دولت سابق (یانوکوویچ) بسر می برند مانع از حضور آنها در دادگاه شد.

قرار بود در این جلسه رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در مقابل شهود از سوی دادستان مورد پرسش قرار گیرد.

در جریان سه ماه اعتراض خیابانی در سال ۲۰۱۴ میلادی در شهر کی یف که به قیام میدان شهرت دارد، بیش از ۱۰۰ تن از معترضان توسط نظامیان و به دستور مستقیم دولت با شلیک گلوله کشته شدند.

مطالب مرتبط