بحث های اخلاقی و علمی پیرامون استفاده از «سرمازیستی»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحث های اخلاقی و علمی پیرامون استفاده از «سرمازیستی»

استفاده از شیوه موسوم به «سرمازیستی» برای نگهداری جسد یک دختر نوجوان ۱۴ ساله بریتانیایی منجر به درگرفتن بحث های اخلاقی و علمی پیرامون استفاده از این روش شده است.

یک قاضی دیوان عالی بریتانیا پیش از مرگ این نوجوان با درخواست او برای منجمد شدن جسدش پس از مرگ موافقت کرده بود. امری که ممکن است در آینده امکان درمان بیماری و حیات دوباره برای او را فراهم کند.

زوئی فلیتوود، وکیل این نوجوان بریتانیایی می گوید: «او ۱۴ ساله، زیرک، باهوش و خوش صحبت بود. از جزئیات فرایندی که می خواست دنبال کند آگاه بود و توانست من و دادگاه را مجاب کند که به بلوغ و ظرفیت لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی رسیده است.»

والدین این نوجوان بریتانیایی که از بیماری سرطان رنج می برد در مورد استفاده از شیوه «سرمازیستی» برای نگهداری جسد او با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.

اِلی کَنون، پزشک عمومی می گوید: «هیچ کدام از ما نمی داند ۱۰۰ سال بعد در زمینه سرمازیستی برای این دختر چه اتفاقی می افتد و آیا او حیات خود را به دست خواهد آورد یا خیر. در واقع مسئله ای علمی-تخیلی است و من فکر می کنم که امید کاذب می تواند برای مادرش و روند سوگواری او مضر باشد چرا که مشخص نیست او در چه مقطعی فقدان فرزندش را خواهد پذیرفت.»

جسد این نوجوان که نام او به دلایل قانونی اعلام نشده، برای طی مراحل «سرمازیستی» (Cryonics) به آمریکا منتقل شده است. کارایی استفاده از شیوه «سرمازیستی» برای بازگرداندن حیات به انسانها از نظر علمی اثبات نشده است و بسیاری از دانشمندان به این شیوه با دیده شک و تردید می نگرند.