ماریو دراگی از اعمال قواعد تنظیمی در بخش بانکی دفاع کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
ماریو دراگی از اعمال قواعد تنظیمی در بخش بانکی دفاع کرد

کنگره بخش بانکی در فرانکفورت جایی بود که روز جمعه ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در آن بر ادامه اعمال قواعد تنظیمی این بخش برای کاهش احتمال ریسک تاکید کرد.

بدین ترتیب آقای دراگی به احتمال حذف قواعد و قوانین تنظیم عملکرد بانکها و نهادهای مالی در آمریکا پس از آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ واکنش نشان داد. وی ضمن تاکید بر تکمیل قواعد و ساز و کارهای موجود گفت: «اولویت باید با اعمال قواعد باشد و نه تدوین مجدد آنها. این تدابیر و قواعد باید با تساوی و برای مهیا کردن شرایط در سطح جهانی، اعمال شوند. امکان اصلاحتی وجود دارد اما نباید نسبت به تصمیمات قبلی تجدیدنظر صورت گیرد.»

انتخاب دونالد ترامپ بعنوان چهل و پنجمین رییس جمهوری آمریکا و اجرای احتمالی سیاستهای اقتصادی حمایت گرایی وی تاثیر منفی برروی فعالیتهای اقتصادی در اروپا خواهد داشت. به همین دلیل بانک مرکزی سیاست عدم تغییر در تدابیر حمایتی خود را در دستور کار قرار داده است.

از سوی دیگر رییس بانک مرکزی اروپا میزان بهره وری بانکها، روند رشد نرخ تورم و اوضاع اقتصادی در حوزه پولی یورو را در حدی ندانسته که بتواند توقف تدابیر حمایتی این نهاد را توجیه کند. هدف اصلی بانک مرکزی اروپا بالابردن نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو و در نتیجه شتاب دادن به آهنگ رشد اقتصادی این منطقه است.