نوسان در آهنگ رشد تولیدات صنعتی ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نوسان در آهنگ رشد تولیدات صنعتی ایتالیا

روند رشد تولیدات صنعتی ایتالیا، سومین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو دچار نوسان شده است.

تولیدات صنعتی این کشور در ماه اوت سال جاری رشد ۱.۸ درصدی داشته اما یک ماه پس از آن دچار افت شده و به رشدی معادل ۱.۲ درصد رسیده است.

فعالیت بالای بخش صنعت ایتالیا می تواند نقش موثری در افزایش آهنگ رشد اقتصادی این کشور داشته باشد. پیش بینی می شود اقتصاد ایتالیا پس از سه ماه عدم رشد سرانجام به خود سرعت گیرد. آمار مربوط به رشد اقتصادی این کشور هفته آینده منتشر می شود.