نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو در ماه سپتامبر تغییری نکرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو در ماه سپتامبر تغییری نکرده است

آخرین داده های دفتر آمار اتحادیه اروپا نشان می دهد در ماه سپتامبر ۱۰ درصد جمعیت فعال حوزه پولی یورو دچار معضل بیکاری بوده است. این آمار با پیش بینی های کارشناسان مطابقت دارد و نسبت به ماه اوت سال جاری تغییری نکرده است.

در این بین نرخ بیکاری جوانان زیر ۲۵ سال از ۲۰.۶ درصد به ۲۰.۳ درصد کاهش یافته است. بیشتر کاهش نرخ بیکاری جوانان در کشورهای اسپانیا و ایتالیا ثبت شده است.

در بین کشورهای عضو حوزه پولی یورو آلمان از جمله کشورهایی است که کمترین آمار بیکاری را به خود اختصاص داده است. تنها ۴.۱ درصد جمعیت فعال این کشور در بیکاری بسر می برد.