موسسه اعتبار سنجی مودی بریتانیا را تهدید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
موسسه اعتبار سنجی مودی بریتانیا را تهدید کرد

موسسه اعتبار سنجی مودی روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که مذاکرات برکسیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به بن بست برسد و منجر به خروج این کشور از بازار مشترک اروپایی شود، رتبه اعتباری بریتانیا یک درجه تنزل خواهد یافت. در حال حاضر رتبه اعتباری این کشور ای ای ۱ «Aa1» است.

موسسه مودی اعتقاد دارد عدم دسترسی به بازار مشترک اروپایی مساوی خواهد بود با افت شدید رشد اقتصادی بریتانیا.

کاهش رتبه اعتباری بریتانیا تاثیر مستقیمی برروی نرخ بهره استقراض دولتی این کشور دارد و می تواند این نرخ را افزایش دهد.

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مذاکرات مربوط به آن از ماه مارس سال ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد.